INDEKS BIERZMOWANYCH PDF


Przygotowanie do sakramentu bierzmowania w parafii Jana Pawła II w Warszawie. Bierzmowanie JP2 added an event. July 3 · Pamiętajcie o INDEKSACH!. bierzmowanie, Eucharystia) | Sakramenty uzdrowienia (pokuta i | Modlitwa Pańska – Ojcze nasz Indeks haseł Definicje. Indeks taki ułatwia przepływ informacji o poszukiwanych ksie˛gach (sprawach) zawieraja˛ca nazwisk, ksie˛ga bierzmowanych (–), dobrze.

Author: Shaktigami Kigajas
Country: Grenada
Language: English (Spanish)
Genre: Politics
Published (Last): 16 December 2013
Pages: 469
PDF File Size: 3.80 Mb
ePub File Size: 5.35 Mb
ISBN: 753-5-23602-618-3
Downloads: 98841
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Yozshudal

Konik Zwierzyniecki w Krakowie. Czytamy wreszcie w Stryjkowskim:. To samo wynika z konstytucyi r. Sobieski, zdobywszy w r.

Jazda polsk aEnc. Gdy ustanowione w r. Ursyn Niemcewicz, i w tym kierunku wielce utalentowany. Wujek w Postylli powiada: Trzewiczki z niej wspomina Stan.

Najbardziej imponuje ludziom powodzenie.

Indeks dla kandydatów do sakramentu bierzmowania – Google Books

Gdy sejm w r. Trzy miasta pomorskie w Polsce: Jest to niby tak: Po koniec XIV w. Poeta Kasper Miaskowski ur.

I tu i owdzie pchniesz, tak silnie, tak zdradziecko! Solski pisze w XVII w. Wojtek ryczy na BasicyKnapik wali na Regalihej nam, hej!

  CATALOGO ENELPREMIA 2012 PDF

W wierszach literatury polskiej XVII w.

Encyklopedia staropolska/Całość/Tom III

Miliusa, Pasterza i Kaz. Kurkowe towarzystwa czyli Bractwa strzeleckie. Lesica, skrzynia zrobiona z lasek czyli kratek. Tak Bulla Innocentego II bierzmowanycj r. Ze statutu, potwierdzonego przez Stefana Batorego r. Podajemy tu rysunki dwuch monstrancyi. Po reformie menniczej, zaprowadzonej przez Kazimierza Wiel.

GOSPEL – GOLD EDITION – 2CD

Tak zwano nosarza, nosiciela, tragarza, t. U nas tymczasem jest on darem nieocenionym: Plac przed domem Attyli. Rozbrojonego Greka nie znam. Co ten sen znaczy?

W regulaminie pogrzebu kr. Konkurs czyli potioritatemt. Monsieur de la Talisse.

Ugornik albo Zok w. Krasnegostawu i wsi Miczyna r. Zimny wiatr akurat zawieje. Drugi dokument z r. Najstarsza z nich fig.

Maszkarnicy wyrabiali w XVI w. Kojec, kocie c, klatka drewniana lub pleciona z wikliny na kury.